برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه دستورالعمل های تعمیر و نگهداری سیستم برق واگن های پارسیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
تقوی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

تحویل دستورالعمل ها با کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از این طرح تدوین دستورالعمل هایی برای تعمیر و نگهداری برق و کنترل واگن های پارسی طرح SGP به منظور رعایت نکات و موارد علمی و تجربی در نگهداری و تعمیر اصولی آن سیستم ها است.
بدین منظور دستورالعمل ها تهیه شد که شامل موراد زیر است.
1- لیست قطعات الکتریکی و نقشه های برق و کنترل
2- جدول و فلوچارت عیب یابی
3- دستورالعمل های نگهداری و تعمیراتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):