برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «سیکلوکانورتر»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کنترل دور موتورهای القایی یکی از معضلات اساسی در صنعت کشور می باشد. موتورهای القایی نسبت به انواع دیگر موتورها ارزان تر و ساده تر بوده، از هزینه تعمیر و نگهداری پایین تری برخوردار می باشند و در صنعت بسیار متداولند. در حال حاضر کنترل دور این موتورها با روش های مکانیکی یا هیدرولیکی انجام می شود و کنترلرهای الکترونیکی وارداتی از قیمت های نسبتا بالایی برخوردار می باشند. استفاده از «سیکلوکانورتر» سه فاز یکی از روش های موجود در کنترل دور این نوع موتورها می باشد. این طرح قبلا به صورت تک فاز با همکاری «دانشگاه صنعتی اصفهان» انجام گرفت و ادامه آن به صورت سه فاز در «جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان» با موفقیت به پایان رسید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):