برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«سنسور صوتی» تشخیص وجود هواپیماگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح طراحی و ساخت دستگاه تشخیص و تمیز دهنده صدای هواپیما از دیگر اصوات محیطی و ارسال علائم لازم به مرکز است که نمایانگر وجود هواپیما در منطقه موردنظر می باشد. این طرح در 2 مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول دستگاه نمونه بردار و آنالیز طیفی قابل اتصال به «PC» ساخته شد و با استفاده از آن عمل نمونه برداری و بررسی طیف انجام گردید و در مرحله دوم با تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده، شیوه ها و روش های مناسب برای تشخیص صوت هواپیما از دیگر اصوات محیطی انتخاب و بر اساس آن ها سیستم مناسبی برای آشکارسازی هواپیما از روی صوت آن طراحی و ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):