برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و توسعه پایگاه داده بهداشتی درمانی و تهیه فتومپ شهر یزد در محیط GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: سنجش از راه دور و GIS

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی یزد

خروجی طرح: 

ارائه نتیجه طرح به کارفرما و تولید نقشه و گزارش‌ گیری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف طرح عبارت است از: طراحی بانک اطلاعاتی به منظور انسجام در اطلاعات بهداشتی درمانی استان یزد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات
مرحله اصلاح و ویرایش اطلاعات اعم از نقشه ها و جداول
ترکیب اطلاعات مختلف و تهیه بانک اطلاعاتی
تهیه نقشه و گزارش گیری
نتایج طرح نشان داد که ایجاد بانک اطلاعاتی، مدیران بخش بهداشت را در تصمیم گیری جهت بهبود وضعیت بهداشتی درمانی کمک خواهد نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):