برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی مشتریان بانک مسکن از تبلیغات پخش شده از LCD بانک هاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: روابط عمومی بانک مسکن

خروجی طرح: 

اثرگذار در تصمیم گیری در پخش فیلم های تهیه شده برای تمام شعب بانک مسکن.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

بانک مسکن برای آشنا کردن مشتریان خود با خدمات بانک داری الکترونیک و گسترش این خدمات، مجموعه ای فیلم کوتاه در قالب پانتومیم تهیه کرده است تا بتواند آن را در بانک های خود به نمایش بگذارد. با هدف دست یابی به بازخورد مشتریان بانک از تماشای فیلم ها، این پژوهش تدارک دیده شد. روش انجام پژوهش پیمایش و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در شعب پخش کننده فیلم ها بوده است. در مجموع 407 پرسشنامه تکمیل و اطلاعات آن مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها حاکی از آن بوده است که این تبلیغ چندان مورد پسند مشتریان قرار نگرفته است. زیرا معتقد بودند که از نظر جذابیت، قابل فهم بودن پیام، فضای نمایش، نشان دادن مراحل دریافت خدمات و سبک تبلیغ چندان مناسب نبوده است. همچنین، مشتریان، موسیقی فیلم و توان بازیگر را در حد نسبتا کمی مناسب دانسته اند. بیشتر آن ها بر آن بوده اند که برای چنین تبلیغاتی بهتر است از سبک واقعی و یا انیمیشن استفاده شود. در پایان پژوهش پیشنهادهایی برای ارتقای سطح فیلم های آموزشی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):