برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح سیستم های برنامه پذیر مجهز به رابط «GPIB»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

محور اصلی این طرح انجام مطالعات نظری و کسب تجربیات عملی بر روی سیستم های برنامه پذیر مبتنی بر رابط استاندارد «IEEE-488» می باشد. طرح مشتمل بر مراحل متفاوتی نظیر انجام مطالعات نظری و کاربردی، طراحی و ساخت در دستگاه مجهز به رابط استاندارد یاد شده، ساخت سیستم خودکار کامپیوتری برنامه پذیر مبتنی بر«IEEE-488» و انجام آزمایش های نمونه طراحی در اموری نظیر کنترل کیفیت می باشد و مرحله بعدی آن نگارش برنامه های کاربردی برای سیستم ها می باشد.
با تجهیز دستگاه های اندازه گیری و کنترل کیفیت به سیستم مجهز به رابط IEEE-488  قدم های مهمی در ایجاد سیستم های کنترل اتوماتیک برداشته خواهد شد که مطمئنا کاربردهای فراوانی در بخش صنایع خواهد داشت. کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):