برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز اول طراحی مدیریت یکپارچه شهرسازی استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
نصرالهی اکبر (همکار طرح)
آبادیان محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: جهاددانشگاهی گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

استاندارد های سری ISO9000/2000 در مجموع راهنمایی ها و الزامات را ارائه می دهند که با پیروی از آنها می تواند نسبت به ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار کردن یک سیستم مدیریت موثر اقدام نماید. این استانداردها می تواند در هر سازمانی، چه تولیدی و چه خدماتی با تولید هر نوع محصولی (سخت افزار نرم افزار مواد فزاینده شده و خدمات) به کار گرفته شود. سیستم مدیریت کیفیت مندرج در این مجموعه استانداردها به تمامی فعالیت هایی که در سازمان به اجرا در می آید تا منجر به تامین خواسته ها و انتظارات مشتریان و در نهایت رضایت آنان شود، توجه دارد. بدین منظور اصول هشتگانه مدیریت کیفیت (مشتری محوری، رهبری، مشارکت کارکنان، فرآیندگرایی، رویکرد سیستمی در مدیریت، بهبود دوام، رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری و رابطه سودبخش متقابل جهت استفاده در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):