برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرآیند لانه گزینی جنین انسان در محیط آزمایشگاهی با استفاده از Polarized Culture سلول های آندومتریومگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده، همچنین مقاله ای تحت عنوانeffects of steroid hormones on ultrastructure and function of human postmenopausal polarizrf endometrial epithelial cells in vitro تهیه و در شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون بین المللی زنان و زایمان واشنگتن (سال 2000) ارائه شده است. همچنین مقاله ای دیگر تحت عنوانeffects of steroid hormone supplementation of ultrastructre and function of human polarizr endometrial epithelial cells in vitro تهیه ودر کنگره بین المللی نازائی اروپا در سوئیس (سال 2001) ارائه شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تقریبا 15% زوجین طبق آمار جهانی نازا هستند. موفقیت میزان لانه گزینی جنین در IVF علی رغم آزمایش های بسیار هنوز در میزان پائین یعنی 15 تا 30 درصد باقی مانده است. فرآیند لانه گزینی جنین بسیار پیچیده و در انسان به دلیل محدودیت های اخلاقی و تجربی، اطلاعات بسیار جزیی است. به علاوه، تنها میزان کمی اطلاعات از سایر گونه ها در دست می باشد. اگر چه استفاده از سایر گونه ها نمی تواند اطلاعات زیادی در انسان بدهد. بنابراین یک مدل آزمایشگاهی برای لانه گزینی جنین درانسان می تواند بسیاری از محدودیت ها را بر طرف کند. هدف از انجام این طرح تهیه مدلی برای مطالعه مراحل مختلف لانه گزینی جنین انسان در محیط آزمایشگاهی و همچنین بررسی تغییرات ساختمانی ایجاد شده در جنین و آندومتریوم در مراحل مختلف لانه گزینی بود.
نتایج این مطالعه نشان داد با استفاده از مدل لانه گزینی جنین در محیط آزمایشگاه به ما این امکان را می دهد تا عواملی که سبب افزایش، کاهش یا توقف لانه گزینی می گردد، مشخص کرده و این عوامل را در درمان نازایی یا جلوگیری از حاملگی استفاده کنیم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):