برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل چراغ های راهنمایی به روش القاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
کریمی وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: سازمان ترافیک اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در روش کنترل القایی، صدور فرمان به چراغ های راهنمایی در یک چهارراه منفرد، بر اساس وضعیت ترافیکی چهارراه در هر لحظه صورت می گیرد و وضعیت ترافیکی توسط آشکار سازهای مناسب به دست می آید. سابقه این روش در بعضی از کشورها به حدود سال 1960 بر می گردد اما در داخل کشور ما سابقه ای ندارد. هدف از اجرای این طرح بهبود در وضعیت ترافیکی چهارراه ها از طریق اعمال زمان بندی مناسب با چراغ های راهنمایی بوده بنابراین نسبت به سایر تدابیر، مقرون به صرفه تر است.در صورت استفاده از «الگوریتم»های مناسب در واحد کنترل و نیز پارامترهای ترافیکی به دست آمده از آشکارسازها می توان مدت زمان تاخیر وسایل نقلیه را به طور موثر کاهش داد.
بر این اساس وضعیت ترافیکی در هر لحظه توسط آشکارسازهای مناسب به دست می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):