برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم حفاظت الکترونیکی برای مدار «اینورتر سه فاز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
هوشیار محمد رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

به منظور کنترل بخش های مختل سیستم «اینورتر» در هنگام کار و برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به «المان»های مدار و همچنین تضمین صحت عملکرد مدار، سیستم حفاظت طراحی می گردد. بدین ترتیب هرگونه اختلال در جریان مصرفی ولتاژ خروجی، پالس های گیت و کنترل مدار و کاهش ولتاژ باطری ها و نظایر آن توسط سیستم حفاظت دریافت می گردد و سپس مدار خاموش می شود و توسط یک «ماتریس LED» عیب به وجود آمده به نمایش گذاشته می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):