برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن فرار چهار گونه از گیاهان جنس Stachys جمع آوری شده از منطقه ارسبارانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: شیمی دارویی

پژوهشگران: 
رضازاده شمس علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- طراحی طرح های پژوهشی جدید
- کمک به اثبات کموتاکسونومیک تعلق این گونه ها به یک جنس
- تهیه گزارش پایانی طرح و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

جنس Stachys در ایران گونه های متعددی دارد که برخی از آنها در طب سنتی کاربرد دارند و خصوصیات درمانی تعدادی از آنها شناخته شده است. هدف از انجام طرح، بررسی اجزای تشکیل دهنده روغن فرار چهار گونه از این جنس بود.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:

-1 جمع آوری گیاهان از محل رویش آنها و شناسایی بوتانیکی
-2 آنالیز روغن فرار با روش هیدرودیستیلاسیون
-3 آنالیز روغن های حاصل با دستگاه های GC وGC/MS
-4
شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار گیاهان
نتایج نشان داد که اجزای اصلی روغن فرار این گیاهان مشابه هم بود و تصور بر این است که در خواص درمانی نیز شباهتی با یکدیگر داشته باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):