برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزش گذاری اقتصادی سایت مناطق ساحلی فریدون کنارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: اقتصاد شهری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

در این طرح دارایی های زیست محیطی منطقه ساحلی فریدون کنار و افزایش یا کاهش آنها براساس طبقه بندی دستورالعمل SEEA معرفی و ارزش گذاری گردیده اند. منطقه فریدون کنار، تنها مامن و میزبان گونه نادر درنای سیبری در ایران، در بخش مرکزی جلگه مازندران واقع است و از سمت شرق به بابلسر، از غرب به محمودآباد، از جنوب به آمل و از شمال به دریای خزر محدود می گردد. نتایج نشان می دهند که ارزش اقتصادی کل منطقه ساحلی فریدونکنار معادل 1593/237 میلیارد ریال می باشد.
مناطق ساحلی، موهبت های طبیعی با ارزشی هستند که باید برای نسل حاضر و آتی تحت مدیریت قرار گیرند. اکوسیستم های طبیعی ساحلی از نظر استفاده پایدار و مصرفی و غیر مصرفی، ارزش قابل توجهی دارند. در طبیعت سیستم های ساحلی حافظ تعادل اکولوژیکی هستند که ثبات خط ساحلی، ترمیم، دوباره سازی ساحل، تولید و چرخه مواد غذایی را تضمین می کنند و ضرورت و اهمیت ارزش گذاری اقتصادی این سیستم های ارزشمند را یادآور می شوند. هدف از ارزش گذاری اقتصادی مناطق ساحلی فریدون کنار، شناسایی دارایی های زیست محیطی موجود در منطقه و ارزش گذاری آنها بر اساس روش های مناسب می باشد.
این طرح در سه فاز انجام شده است:
فاز اول: شناسایی دارایی های زیست محیطی منطقه و طبقه بندی آنها برطبق دستورالعمل مندرج در SEEA (منابع خاک، منابع آب، منابع بیولوژیک و اکوسیستم ها)
فاز دوم: بررسی تغییرات (افزایش یا کاهش) کمی و کیفی دارایی ها در یک بازه زمانی معین.
فاز سوم: برآورد ارزش کارکردها و کالاهای منابع زیست محیطی منطقه با استفاده از روش های مناسب ارزش گذاری.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):