برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظارت بر کیفیت و ارتقای تکنولوژی تولید بخش لوازم و تجهیزات آبیاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
مهدیزاده علی (همکار طرح)
ایمانی بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: وزارت جهادکشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از تحقیق به کارفرما واگذار گردیده است است.
تولید تجهیزات و دستگاه های آبیاری با کیفیت از زمره نتایج این طرح به شمار می رود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

به منظور جلوگیری از تنوع بی رویه و بکارگیری مواد اولیه نامرغوب در تجهیزات و دستگاه های آبیاری تحت فشار. این طرح مذکور در دستور کار قرار گرفت. هدف از این طرح نظارت مستمر بر روند کیفیت تولیدات و ارتقای تکنولوژی به منظور یکنواختی و کاهش تنوع تولیدات، افزایش سطح تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید این تجهیزات در سطح کشور است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
- انجام بازدید دور ه ای از محل کارخانجات تولیدکننده (بیش از 50% بازدید)
-نظارت دور ه ای بر اجرای صحیح فرآیند تولید و مونتاژ محصولات
- ارائه مشاوره فنی و مهندسی دور ه ای در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی
- اعمال نظارت بازرسی و کنترل کیفیت به روش نمونه برداری تصادفی
- انجام آزمایش ها و تست لازم
- تهیه گزارش های فنیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):