برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی شرکت های تعاونی استان کرمانشاه در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای (در سه گرایش کشاورزی، صنعت و خدمات)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: اداره کل تعاون استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی فنی و حرفه ای شرکت های تعاونی کشاورزی، صنعتی و خدماتی استان به منظور برنامه ریزی آموزشی مناسب اداره تعاون استان کرمانشاه برای رفع نیازهای آموزشی فنی وحرفه ای تعاونی های استان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل شرکت های تعاونی فعال در گرایش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی و واحد تحلیل، افراد عضو این تعاونی می باشد. از تعدادکل 923 شرکت 100 شرکت تعاونی به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. روش نمونه گیری، خوشه ای و برای گرد آوری داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شد.
سوال اول پژوهش عبارت است از «کدام آموزش های فنی و حرفه ای در استان برای اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی، صنعتی و خدماتی قابل اجراست؟» که با تهیه فهرست انواع آموزش های فنی و حرفه ای موجود در استان به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی نتیجه مورد نظر حاصل شد. سوال دوم پژوهش عبارت است از«کدام آموزش های فنی و حرفه ای در استان (توسط مراکز فنی و حرفه ای و ادارات تعاون) را اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی، صنعتی و خدماتی گذرانیده اند؟» که با گنجانیدن سوالات دو وجهی در پرسشنامه پاسخگویان با پاسخ دادن به این سوالات شناسایی آموزش های فنی وحرفه ای را که گذرانیده اند، امکان پذیر شد. و سوال سوم پژوهش چگونگی اولویت بندی نیازهای آموزشی فنی وحرفه ای اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی، صنعتی و خدماتی می باشد.
نیازهای اصلی در بخش مشترک (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) عبارت اند از: حسابداری شرکت های تعاونی (مقدماتی)، بازاریابی و مدیریت بازار، حسابداری شرکت های تعاونی (تکمیلی)، آشنایی با قانون بانکی، مدیریت تبلیغات، مدیریت مالی، مدیریت خلاق، بازار شناسی و تحقیقات بازار، خلاقیت در کسب و کار و آشنایی با قانون چک. نیازهای اصلی در بخش صنعتی عبارت اند از: مدیریت تولید تعاونی صنعتی، بازاریابی اقتصادی طرح های اقتصادی، شناخت و ترکیب رنگ در فرش، حسابداری صنعتی، بازاریابی صنعتی، بافت فرش های هنری، توسعه محصولات جدید، هفت ابزار کنترل کیفیت در صنعت، تجزیه و تحلیل شکست، گسترش عملکرد کیفیت و طراحی استراتژی های بازاریابی بوده است. نیاز های اصلی بخش کشاورزی عبارت اند از: مدیریت واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مدیریت واحدهای کشاورزی، مدیریت واحدهای دامداری، مدیریت واحدهای پرورش مرغ تخم گذار، آشنایی با منابع و اصول آبیاری، کاربرد نرم افزار در طرح های اقتصادی، بازاریابی فرآورده های کشاورزی، تغذیه در زنبور عسل، زراعت گیاهان دارویی و ارتقاء بهره وری تعاونی های صیادی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):