برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «جهت یاب امواج رادیوئی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نمونه از آن ساخته شده است، همچنین نتایج این تحقیق قابل واگذاری می باشد. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

دستگاه جهت یاب امواج رادیوئی دارای کاربردهای فراوانی از جمله یافتن محل ایستگاه های رادیوئی دشمن، مکان یابی کشتی ها، ماشین های پلیس و وسائط نقلیه موردنظر و به طور کلی یافتن جهت های امواج رادیوئی می باشد.
از آنجا که روش های متعددی برای طراحی دستگاه فوق وجود دارد دقت هر دستگاه به نوع روش به کار رفته در آن بستگی دارد. در طرح فوق از روش «مرور فاز» استفاده شده است که تقریبا برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار گرفته و قابل بررسی است.
در مرحله بعدی پس از دست یابی به تئوری و نیز حل مسائل و مشکلات علمی طرح، راه برای اجرای طرح های جامع تر بعدی هموار می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):