نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «مالتی پلکس هشت کاناله PCM-TDM»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
فتحی عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک نمونه آزمایشگاهی PCM هشت کاناله تولید و نتایج حاصل در ساخت مرکز تلفن PCM استفاده شده است. 


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

این طرح حاوی تحقیقات پایه ای برای ساخت سیستم  PCM سی کاناله است. در عین حال طراحی و ساخت یک سیستم PCM هشت کاناله که به راحتی بتواند به سی کانال توسعه یابد نیز مد نظر است. در نهایت همراه با انجام مطالعات تئوری و پایه ای بر روی سیستم PCM و طراحی تماس قسمت های مربوط به یک سیستم PCM سی کاناله، سیستم PCM هشت کاناله ای ساخته شده است که به راحتی قابلیت گسترش به سی کانال را دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):