برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری بنزن و تولوئن، اتیلن بنزن و زایلن در رسوبات آب حوضچه چرخش کلیه بنادر و پایانه های استان بوشهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ـ برنامه ریزی و مدیریت بنادر و پایانه های استان بوشهر در راستای اهداف زیست محیطی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

از میان آلودگی های آلی و معدنی، آلودگی های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها BTEX به دلیل خطرات زیست محیطی بالا، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از آنجا که ترکیبات نفتی به ویژه سوخت، بنزن مهمترین منبع تولید آلودگی های BTEX هستند و این آلاینده ها در بنادر و اسکله ها بسیار فراوان یافت می شوند، اندازه گیری این آلودگی ها در بنادر، پایانه ها و اسکله ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این طرح پژوهشی آلودگی
BTEX در آب و رسوب های بستر 11بندر شامل بوشهر، برد خون، دیر، دیلم، امام حسن، گناوه، کنگان، خارک، ریگ، عسلویه و بندرطاهری اندازه گیری شد. در هر بندر حداقل 10 ایستگاه مورد سنجش به روش میکرو استخراج فاز جامد قرار گرفت.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارت است از
:
-آنالیز آب برنامه ریزی دمایی کروماتوگرافی گازی
-آنالیز رسوب روش های تجزیه و تحلیل آماری
در مقایسه میانگین آلودگی
BTEX آب بنادر مختلف، بندر عسلویه آلوده ترین بندر10ppb و پس از آن گناوه 6.293 ppb قرار دارد و در بندر کنگان3.481ppb کمترین آلودگی دیده می شود. در میانگین آلودگی BTEX رسوب، بندرهای بوشهر 56.268 ppb و دیر 41.42 ppb آلوده ترین و در بنادر دیلم 7.313 ppb و ریگ 7.181 ppb کمترین آلودگی دیده می شود. سایر جزئیات همراه با نقشه های مربوط در طرح آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):