برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده و غیرشرکت کننده در کلاس های جبرانی تابستانی دوره ابتدایی در پایه بعدیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1377

کارفرما: وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مطالعه حاضر به مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های جبرانی تابستانی دوره ابتدایی در پایه بعدی می پردازد. در این بررسی 943 دانش آموز دختر و پسر پایه چهارم و پنجم ابتدایی سال تحصیلی 76-75 مناطق نوزده گانه شهر تهران شرکت داشتند.
فرضیه تحقیق مبنی بر این بود که دانش آموزان تجدیدی پایه چهارم و پنجم ابتدایی شرکت کننده در کلاس های جبرانی در معدل و در دروس دینی، دیکته، ریاضی، تاریخ و جغرافیا و علوم دارای پیشرفت تحصیلی بالاتری در امتحانات شهریورماه همان پایه و امتحانات آذرماه پایه بعد هستند. نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر فرضیه فوق را رد کرد و نشان داد که دانش آموزان تجدیدی شرکت کننده در کلاس های جبرانی و غیرشرکت کننده با هم تفاوتی معنی دار از لحاظ آماری و در آزمون های شهریورماه و نیز آذرماه پایه بعد ندارند.
بنابراین آموزش جبرانی در کلاس های تابستانی تاثیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در آن ها نداشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):