برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی آلاینده های میکروبیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
صعودی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: محیط زیست گیلان

خروجی طرح: 

تهیه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی آلاینده های میکروبی برای شناگاه های دریای خزر
نتایج این طرح در اختیار کارفرما قرار گرفت تا در کارهای آتی و تدوین یک استاندارد ملی از آن استفاده نماید. نتایج طرح به دلیل اختصاصی بودن قابل چاپ و یا ارائه معمولی نمی باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

دریای خزر به عنوان منبع پذیرنده نهایی بخش اعظمی از آب های سطحی جاری در استان های شمالی کشور می باشد. ورود فاضلاب های شهری و صنعتی تصفیه نشده به رودخانه ها و یا تخلیه مستقیم فاضلاب توسط مناطق مسکونی ساحلی و دیگر منابع به دریای خزر همواره نگرانی هایی را در خصوص کیفیت میکروبی آب دریا به منظور استفاده های شیلاتی، تفریحی و غیره، درپی داشته است.
در صورتی که فاضلاب های انسانی بدون توجه به رعایت ضوابط و معیارهای لازم به داخل دریا و آب های ساحلی تخلیه گردد موجب آلوده شدن کرانه ها، شهرهای ساحلی، محل های شنا و ماهیگیری و کاهش کیفیت در مورد استفاده از آب دریا و نیز باعث به مخاطره افتادن زندگی و محدودیت های حیاتی بخشی از گیاهان و جانوران اکوسیستم هاست. متاسفانه در استان های شمالی کشور فاضلاب های شهری، صنعتی، کشاورزی و حتی در برخی موارد مواد زائد جامد شهری و شیرابه ناشی از آن بدون هیچ گونه کنترل، ضابطه و معیاری وارد دریای خزر شده و آب های ساحلی شناگاه ها و نواحی تفرجگاهی را آلوده می نماید.
اثبات نظرات مربوط به کیفیت آب (استانداردها) وابسته به نوع مصرف آب بوده و یا طبق طرح های آینده برای مصرف آب در منطقه تعیین خواهد شد و مختص منطقه مورد نظر می باشد. استانداردهای میکروبیولوژی بهترین بیان از لحاظ متوسط غلظت مجاز و نیز حداکثر غلظتی از بار میکربی است که در درصد مشخصی در دوره زمانی معین بیش از مقادیر تعیین شده نگردد.
متاسفانه در کشور ما استانداردهای ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تنها جهت تخلیه فاضلاب به رودخانه ها و آب های زیرزمینی و مصارف کشاورزی بوده ولی در مورد کیفیت آب برای مصارف تفریحی و شنا (کیفیت آب شناگاه های ساحلی و پلاژها)، دفع فاضلاب های تصفیه شده به آب های ساحلی و دریا، پرورش آبزیان و غیره مقررات، معیارها و استانداردی تعیین نشده است. این پژوهش در همین راستا انجام شده و مهم ترین هدف آن بررسی وضعیت موجود در رابطه با کیفیت بهداشتی آب های ساحلی دریای خزر، دستیابی به معیارها و رهنمودها و پیشنهاد استاندارد زیست محیطی آلاینده های میکروبی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):