برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی «فلزیاب الکترونیکی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
احمدیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: کارخانجات نساجی و معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، طراحی فلزیاب الکترونیکی است که وظیفه آن آشکارسازی قطعات ریزفلزی است که در میان تار و پود پارچه گیر کرده اند، روش کار به این ترتیب است که در کارخانه های بافندگی قبل از دستگاه اطو و موگیری، سنسور دستگاه در سرخط تولید، در تماس با پارچه قرار می گیرد و از دستگاه ها در مقابل ذرات فلزی موجود در پارچه محافظت می نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):