برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل ناباروری مردان و تاثیر واریکوسلکتومی در تجزیه مایع منیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
فرهی فرامرز (همکار طرح)
ملک محمدی مهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

واریکوسل مهمترین، شایع ترین و قابل درمان ترین علت ناباروری مردانی است که به دلیل نداشتن فرزند به کلینیک مراجعه می نمایند و از ناباروری شکایت دارند. پس از تشخیص قطعی، اندیکاسیون بهترین درمان در بیماران واریکوسل عمل جراحی است که با بستن وریدهای اسپرماتیک از بالای بیضه معمولا موجب بهبودی در ناباروری مردان می گردد.
1- در این مطالعه که 105 بیمار مبتلا به واریکوسل مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد 70 نفر در محدوده سنی 40-26 سال بودند و از نظر گرید بدین شرح می باشد:
گرید I: 4 مورد
گرید II: 52 مورد
گرید III: 49 مورد
2- از نظر واریکوسل اولیه 103 مورد (98.2%) و افراد مبتلا به واریکوسل ثانویه 2 مورد (1.8%)
3- بیماران مبتلا به واریکوسل بیضه سمت چپ 96 مورد (89.5%) و بیماران مبتلا یه واریکوسل سمت راست 5 مورد (4.6%) و افراد مبتلا به واریکوسل دو طرفه 6 مورد (5.6%)
4- از نظر آتروفی بیضه:
آتروفی بیضه سمت چپ 34 مورد (72.3%)، آتروفی بیضه سمت راست 9 مورد (19.2%)، و آتروفی دو طرفه بیضه 4 مورد (8.5%)،
5- از نقطه نظر نازایی:
ناباروری اولیه 89 مورد (83%) که میانگین مدت زمان نازایی بعد از ازدواج آنها حدود 5.5 سال بود.
ناباروری ثانویه 18 مورد (17%) که میانگین مدت زمان نازایی بعد از باروری اولیه 6.5 سال بوده است.
6- از نظر شمارش اسپرم در واحد Sperm count/ml CC از حدود 25.7×106 ML قبل از عمل واریکوسلکتومی به میزان 34×106cc بعد از انجام عمل جراحی افزایش یافته است.
7- همچنین حرکت اسپرم (Motility) از حدود 35.5% قبل از عمل به میزان 41.05% افزایش داشته است که شامل: Shaking از 7.33 به 4.38 تغییر نموده است.
GI از 7.6 به 6.5 تغییر نموده است.
GI از 8.8 به 8.9 تغییر نموده است.
GII از 5.4 به 7.5 تغییر نموده است.
GII- از 3.8 به تغییر نموده است.
GIII از 4.25 به 8.5 تغییر نموده است.
8- از نظر مورفولوژی (شکل اسپرم)
از 20.17% قبل از عمل به بالای 25.878% بعد از عمل تغییر نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):