برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه و نمایش فرکانس «سیمولاتور PC7»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
افسوس اکبر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1369

کارفرما: جهاد خودکفائی پایگاه هوائی شهید بابائی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار گردید. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در «سیمولاتور» هواپیمای آموزشی «PC7» برای ارتباط بی سیم باند فرکانس ارتباط دهنده توسط دانشجو تنظیم گردد. این فرکانس توسط استاد خلبان تعیین و به دانشجو اطلاع داده می شود. در همین حال استاد خلبان و دانشجو فرکانس تعیین شده را روی دستگاه های تعیین فرکانس خود که در دو سوی سیمولاتور قرار دارد تنظیم می کنند.
در ارتباط دادن با سیمولاتور PC7 برای استاد خلبان هیچ گونه بازگشت وجود ندارد و استاد نمی تواند از صحت نوع فرکانس به کار گرفته شده توسط دانشجو اطمینان حاصل نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):