برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه روش های مختلف هضم لجن های صنعتی و شهریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: مهندسی ژنتیک

پژوهشگران: 
نادری منش مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

در این پروژه انجام فعالیت های زیر بررسی شده
1- افزایش تولید کاغذ از بازیاف ترکیبات لیگنوسلولزی
2- تولید کود از مواد زائد لیگنوسلولزی
3- بازیافت روزنامه ها، مجلات و کاغذ باطله های اداری
4- یافتن شیوه ای جهت صرفه جویی در مصرف آب و انرژی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

در طبیعت منابع اصلی بیومس گیاهی شامل سلولز، لیگنو سلولز و لیگنین می باشد که مشتقی از چوب گیاهان علفی بقایای کشاورزی و سلب صنایع جنگلداری بوده که این ها حدود نیمی از ترکیباتی هستند که توسط فتوسنتز تولید می شوند. از آنجایی که این ترکیبات در صنعت کاغذسازی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مواد اضافی آن ها برای محیط زیست مضر می باشند بنابراین بازیافتشان هم برای پاکسازی محیط و هم برای چرخه کربن ضروری است.
همواره مشکلات عمده ای در زمینه دفع لجن ایجاد شده در کارخانه های چوب و کاغذ وجود داشته است. با توجه به سخت تر شدن قوانین زیست محیطی چاره اندیشی برای یافتن راهی که کمک به آن هم حجم این گونه موارد را کاهش می دهد و هم در عین حال سمیت و بوی بد ناشی شده از آن را به حداقل برساند، امری ضروری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):