برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و اجرای تکنیک های انتقال هسته به اووسیت های موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
ایمانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

خارج کردن هسته تخمک های بالغ برای قرار دادن هسته اهدایی در تخمک بدون هسته از اهداف این طرح است.
در این تحقیق موش های نژاد
NMRI با PMSG 7.5 IU و HCG درمان شدند و تخمک های بالغ در محیط حاوی سیتوکالازین B، رنگ هوخست وسوکروز قرار داده و سپس هسته آنها با دستگاه میکرواینجکشن خارج گردید.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 83% تخمک های گروه کنترل (بدون رنگ) با موفقیت بی هسته شده در حالی که در گروه های هوخست و سوکروزی به ترتیب 63 و 56% بی هسته شدند
.
نتایج ما نشان دادکه بی هسته سازی تخمک های گروه کنترل نسبت به دو گروه دیگر بهتر بود، اما این روش تا روتین شدن باید بهینه گردد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):