برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی مخازن نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (همکار طرح)
قویدل آریامن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت اودک

خروجی طرح: 

ارائه طرح در کمیته ارزیابی زیست محیطی جهت اخذ مجوز بهره برداری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

پروژه احداث مخزن های ذخیره فراورده های نفتی شرکت اودک در زمینی به مساحت 5633 در کمربندی شهرستان انزلی قرار دارد. هدف از اجرای طرح افزایش ترانزیت کالا به ویژه مواد نفتی از بنادر شمالی به کشورهای همسایه، افزایش منابع تحصیل درآمد برای کشور، استان و شهرستان از طریق فراهم نمودن تاسیسات و تسهیلات لازم و مورد نیاز می باشد که انجام عملیات و خدمات کالاهای ترانزیتی سوختی را با استفاده از مخازن سوخت با حذف تمامی عوامل منفی و هزینه های زائد و کوتاه نمودن مدت توقف کشتی ها و جلوگیری از پرداخت دموراژهای سنگین، صاحبان و خریداران اینگونه کالاها را راغب به انتخاب این مسیر ترانزیتی نموده و هزینه های مربوطه را به حداقل کاهش داد تا قابل رقابت با سایر مسیرهای دیگر غیر از خاک جمهوری اسلامی ایران باشد.
بررسی حاصل از چک لیست پرسشنامه ای و ماتریس اثرات متقابل زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری نشان می دهد که در مرحله ساختمانی پارامترهای کیفیت هوا، صدا، کیفیت آب زیرزمینی، فرسایش و ثبات خاک، زهکشی سیمای سرزمین، ترافیک، رفاه و سیستم دفع زایدات و پساب حائز بیشترین اثرات منفی می باشند. از اقدامات عملیاتی و مدیریتی این مرحله می توان به ایجاد فضای سبز موثر و کمربند سبز در اطراف پروژه به منظور تخفیف تغییرات سیمای سرزمین و آلودگی صوتی اشاره نمود. همچنین در مرحله بهره برداری پارامترهای کیفیت هوا، آلودگی صدا، کیفیت آب های سطحی، زیرزمینی و خاک سیستم دفع فاضلاب و دفع زایدات، ایمنی و امنیت دارای بیشترین اثرات منفی می باشند که از گزینه های اصلاحی پیشنهادی این مرحله می توان به استفاده از خاکریز، آسترکشی، استفاده از مخازن دو جداره نفوذناپذیر نسبت مواد ذخیره شده جهت جلوگیری از نشت مواد سوختی، استفاده از پمپ چاهک کنترلی برای جمع آوری رواناب حاصل از آب باران در محفظه ثانویه اشاره کرد. بررسی حاصل از چک لیست پرسشنامه ای و ماتریس پروژه در مراحل ساختمانی و بهره برداری بیانگر حساسیت مکانی بسیار بالای طرح می باشد. بنابراین پروژه به دلیل شدت تخریبی احتمالی بالا، در جمع بندی نهایی، تنها در صورتی که در راستای طرح های مصوب منطقه بوده و در این طرح ها دیده شده باشد توجیه اجرایی خواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):