برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج هیستروسکوپی در مراجعین به مرکز ناباروری رویان طی یک سال (83-1382)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زنان و زایمان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بین موارد وقوع حاملگی در افرادی که هیستروسکوپی نرمال داشتند (14 نفر) و افرادی که هیستروسکوپی غیر طبیعی داشتند (15 نفر) تفاوت معنی دار مشاهده نگردید (p=0.063)که با توجه به علل متفاوت نازایی در افراد فوق و اینکه تنها فاکتور نازایی در آنان فاکتور رحمی نبوده است تکرار اقدامات درمانی و پی گیری بیماران به مدت طولانی تر لازم است.
اختلالات مولرین در 25-5 % از زنان با اختلالات باروری دیده می شود. که شایعترین آن سپتوم رحمی می باشد. از اختلالات دیگر می توان به میوم، پولیپ، چسبندگی آندومتر اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر انجام هیستروسکوپی تشخیصی و جراحی در موارد انتخابی نازایی شامل HSG، یا سونوگرافی غیر طبیعی، نازایی با علت نامشخص و سقط خودبخودی عود کننده می باشد. 115 بیمار با علل مختلف نازایی به مدت حداقل 2 سال مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان و یا سابقه سقط مکرر در صورتی که در سونوگرافی روز 14 سیکل که جهت بررسی حفره آندومتر صورت گرفته و یا در HSG انجام شده ضایعه ای مشاهده گردید و همچنین بیمارانی که حداقل 4 سیکل قبلی ART ناموفق داشته اند تحت هیستروسکوپی تشخیصی و در صورت لزوم جراحی قرار گرفتند. بعد از عمل سونوگرافی مجدد و در صورت لزوم HCG به مدت 3-2 ماه بعد انجام گرفت. بیماران به مدت یک سال بعد از وقوع حاملگی پی گیری شدند. معیار وقوع حاملگی تست bHCG مثبت و دیدن ساک حاملگی در حفره آندومتر و در افرادی که سقط مکرر داشته اند دوام حاملگی تا هفته 20 بارداری در نظر گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میانگین سنی افراد 32.65±6.12سال و میانگین طول مدت نازایی 8.335±5.25سال بود. نتایج سونوگرافی قبل از عمل در 30.4%افراد نرمال و در 69.6%آبنرمال گزارش شد. نتایج HSG قبل از عمل در 39% افراد نرمال و در 41.8%افراد آبنرمال گزارش شد و 18.3%افراد HSG قبلی نداشتند. نتایج هیستروسکوپی در 34.8% موارد نرمال و در 65.2%آبنرمال شامل سپتوم، پولیپ، میوم، چسبندگی، نامنظمی آندومتر، رحم دو شاخ بود که تحت عمل جراحی هیستروسکوپی قرار گرفتند.
از تعداد 115 نفر، 27 نفر در 6 ماهه اول بعد از عمل و 2 نفر در 6 ماهه دوم حاملگی داشتند که یک نفر EP بود. از تعداد 29 حاملگی، 3 نفر حاملگی خودبخود، 4 نفر به دنبال IUI و 22 نفر با سیکل های ART حاملگی داشتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):