برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرمولاسیون و تولید بیسکوییت غنی شده توسط املاح روی و آهن و پروتئین گیاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی جوبه سیدمحمد (مسئول طرح)
ذاکری عباس (همکار طرح)
جعفری جید عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در حال حاضر درصد قابل توجهی از کودکان ایرانی از سو تغذیه ریزمغذی ها و پروتئین رنج می برند. در بین ریزمغذی ها، آهن و روی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند چرا که سو تغذیه ناشی از کمبود آهن و روی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر سلامتی کودکان داشته باشد. کمبود پروتئین نیز عوارض نامطلوبی دارد. این تحقیق با هدف تولید بیسکویت غنی شده با املاح روی، آهن و پروتئین گیاهی سویا تلاشی برای رفع  این مشکلات می باشد. بر اساس توصیة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدار غنی سازی، 30 درصد RDA از ریزمغذی های آهن و روی می باشد. همچنین مطابق نظر FAO بیسکویت تولیدی می تواند 15 گرم از پروتئین مورد نیاز روزانه را تامین کند. در این پژوهش به منظور غنی سازی با ریزمغذی آهن FeNaEDTA.3H2O و برای تامین ریزمغذی روی از ZnSO4.7H2O  و جهت غنی سازی با پروتئین از ایزوله سویا – حاوی 90.5 درصد وزنی پروتئین گیاهی - استفاده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Presently, a considerable percentage of Iranian children suffer from micronutrients and protein malnutrition. Zinc and  iron are among the most important micronutrients in as much as the shortage of these metals can have unrecoverable effects on children's health. In addition, protein shortage has adverse effects. The following research with the objective of Zn, Fe, and soybean protein enriched biscuit is a struggle to solve these problems. On the basis of Health, Treatment and Physical Training Ministry's recommendation, the enrichment amount is 30% RDA of Fe and Zn micronutrients; moreover, FAO states that the produced biscuit can include 15 grams of the daily need of protein. FeNaEDTA.3H2O and ZnSo4.7H2O are used as Fe and Zn micronutrients. Also soybean isolate which contains 90.5% plant protein is used for protein enrichment of bis.Keyword(s):