برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای وصایا و آثار فرهنگی شهداگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز سازمان مدیریت

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش شناسایی مضمون غالب و تحذیرها، تصویر جبهه و جنگ و ارزش ها و ضدارزش ها در وصایا و آثار فرهنگی شهداست.
جامعه آماری کلیه شهدای دارای وصیت نامه و آثار فرهنگی است که 2000 صفحه به روش تصادفی انتخاب و تحلیل شده است.
مضامین مطرح شده در وصایا و آثار فرهنگی به ترتیب بیشترین حجم، امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. 6421 مورد ترغیب و 1655 مورد تحذیر مطرح شده است. تصاویر داده شده از جبهه و جنگ به ترتیب بیشترین حجم مطلب عبارت است از تصاویر دفاعی، حق طلبانه در یک نگاه تاریخی، سلوک عرفانی و عبادی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):