برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
قویدل آریامن (همکار طرح)
پناهنده محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شرکت طلوع سپید باران

خروجی طرح: 

ارائه طرح در کمیته ارزیابی زیست محیطی جهت اخذ مجوز بهره برداری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

این پروژه طرح انبار و مخازن سوختی ترانزیت اختصاصی شرکت طلوع سپید باران می باشند که به عنوان اسکله اختصاصی مواد نفتی در بندر انزلی قرار دارد. هدف از اجرای آن افزایش ترانزیت کالا به ویژه مواد نفتی از بنادر شمالی به کشورهای همسایه، افزایش منابع تحصیل درآمد برای کشور، استان و شهرستان از طریق فراهم نمودن تاسیسات و تسهیلات لازم و مورد نیاز می باشد که انجام عملیات و خدمات کالاهای ترانزیتی سوختی را با استفاده از مخازن سوخت با حذف تمامی عوامل منفی و هزینه های زائد و کوتاه نمودن مدت توقف کشتی ها و جلوگیری از پرداخت دموراژهای سنگین، صاحبان و خریداران اینگونه کالاها را راغب به انتخاب این مسیر ترانزیتی نموده و هزینه های مربوطه را به حداقل کاهش داد تا قابل رقابت با سایر مسیرهای دیگر غیر از خاک جمهوری اسلامی ایران باشد.
اثرات منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس اثرات متقابل زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس نشان می دهد که در مرحله ساختمانی پارامترهای کیفیت هوا، صدا، کیفیت آب زیرزمینی فرسایش، ثبات و خصوصیات خاک، زهکشی، سیمای سرزمین، ترافیک، رفاه، سیستم دفع زایدات و دفع پساب دارای اثرات منفی در خور توجه می باشند. از گزینه های بهسازی این مرحله می توان به ایجاد فضای سبز موثر و کمربند سبز در اطراف پروژه به منظور تخفیف تغییرات سیمای سرزمین و آلودگی صوتی اشاره نمود. همچنین در مرحله بهره برداری پارامترهای کیفیت هوا، آلودگی صدا کیفیت آب های سطحی، زیرزمینی و خاک، سیستم دفع فاضلاب و زایدات، ایمنی و امنیت دارای بیشترین اثرات منفی می باشند که از گزینه های اصلاحی پیشنهادی این مرحله می توان به استفاده از خاکریز، آسترکشی، استفاده از مخازن دوجداره نفوذناپذیر نسبت مواد ذخیره شده جهت جلوگیری از نشت مواد سوختی، استفاده از پمپ چاهک کنترلی برای جمع آوری رواناب حاصل از آب باران در محفظه ثانویه اشاره کرد. بررسی حاصل از چک لیست پرسشنامه ای و ماتریس پروژه در مراحل ساختمانی و بهره برداری بیانگر حساسیت مکانی بسیار بالای طرح می باشد بنابراین پروژه به دلیل شدت تخریبی احتمالی بالا، در جمع بندی نهایی، تنهای در صورتی که در راستای طرح های مصوب منطقه بوده و در این طرح ها دیده شده باشد توجیه اجرایی خواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):