برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل سرعت و مکان موتور «DC» توسط «میکروپروسسور»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
هوشیار رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

با طراحی این سیستم می توان قابلیت های زیر را در فرمان دهی به موتور اعمال نمود: 1- حرکت کند از یک مکان تا مکان دیگر 2- تغییر سرعت شفت موتور از مکان تا مکان 3- ایست موقت تا 15 ثانیه 4- ایست دایم 5- اجرای کار در دو مورد مختلف (الف: اجرا برای یک بار ب: اجرای برنامه به صورت پی در پی بعد از اتمام هر سیکل) 6- نمایش مکان و سرعت در حال اجرا.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):