برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان مشتری مداری دستگاه های اجرایی استان سمنان در سال 84گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تولیت سیدمجید (همکار طرح)
رهایی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

تکریم ارباب رجوع و دادن خدمات یک امر ضروری برای ادامه حیات و موفقیت سازمان ها محسوب می شود به رغم تاکید ارزش های مذهبی، به این امر کمتر توجه شده است و نیز محیط و فضای اداری خدمت رسانی به مراجعان مطلوب و مناسب نیست و ما نتوانستیم آن طور که باید در ارتباط با تکریم مردم و عرضه خدمات مناسب به آنان در دستگاه های دولتی و عمومی گام جدی برداریم. لذا به منظور تکریم مردم در نظام اداری کشور و ایجاد ساز و کارهای لازم در زمینه های عرضه خدمات مطلوب و موثر به مردم، برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایت مندی ارباب رجوع در دستگاه های دولتی و عمومی ابلاغ شد. با توجه به ماده 9 مصوبه طرح تکریم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف به اجرای طرح نظرسنجی از مردم نموده و با توجه به تجربه سنوات گذشته، در بهمن ماه سال 1384 نیز اجرای مجدد این طرح در دستور این سازمان قرار گرفت که اینک نتایج تحلیلی طرح مورد نظر، برای استفاده و بهره برداری دست اندرکاران عرضه می گردد.
در این خصوص با تمامی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان هماهنگی لازم صورت گرفت. در هر شهرستان یک نفر به عنوان کارشناس مسوول و یک نفر مسوول اجرایی طرح انتخاب و عملیات میدانی طرح سنجش رضایت مندی مراجعان از 52 دستگاه اجرایی در سطح استان با نظارت مستقیم و روزانه ستاد مرکزی طرح بازبینی و نظارت مسستقیم کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اجرا گردید و عملیات تجزیه و تحلیل نتایج با نرم افزار Spss 11.5 و همچنین نرم افزار Csm انجام شد. پس از آن اطلاعات و نتایج به دست آمده ارزیابی و در پایان هر قسمت بحث و نتیجه گیری شده و پیشنهادها عرضه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):