برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم «تله متری» (2)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
همت یار افشین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1369

کارفرما: شرکت ایران سوئیچ وزارت جهاد سازندگی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این پروژه در واقع تکمیل و توسعه پروژه «تله متری» (1) بود که هدف از اجرای آن دست یابی به یک «لینک» ارتباطی یک طرفه بین یک دستگاه متحرک و یا یک چند مرکز زمینی ثابت می باشد. در این لینک ارتباطی کلیه اطلاعات مربوط به پارامترهای در حال تغییر ایستگاه متحرک، به مرکز زمینی ارسال و پس از ذخیره سازی مورد پردازش قرار می گیرند.
دستگاه های فرستنده و گیرنده با در نظر گرفتن شرایط محیطی ایستگاه متحرک و مراکز زمینی و همچنین پارامترهای قابل انتقال، طراحی و ساخته شده و در مرحله بعدی در محل های مذکور نصب و مورد آزمایش قرار گرفته است. بعد از موفقیت آمیز بودن تست عملیاتی در فواصل بیش از ده کیلومتر، سیستم تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):