برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جنگ روانی در قرآن مجید (تبلیغات راه بردی جنگ در قرآن مجید)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1372

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به «سازمان تبلیغات اسلامی» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق آغاز حرکتی بوده است در جهت ایجاد فرهنگ جنگ روانی و عملیات روانی در سطح سپاه و ارتش و مسوولان برنامه ریز جمهوری اسلامی.
در این تحقیق از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است و نتایج آن در دو بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول جنگ روانی و عملیات روانی در نزد مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته که طی آن به بهینه سازی شرایط و نیز روش های جنگ روانی و عملیات روانی مسلمانان پرداخته شده است.
در بخش دوم جنگ روانی و عملیات روانی جناح کفر و شرک و نفاق مورد بررسی قرار گرفته که طی آن به آلوده سازی محیط و نیز روش های جنگ روانی و عملیات روانی جناح کفر و شکر پرداخته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):