برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تجهیز دو واحد گلخانه واقع در ایستگاه تحقیقات دیم مراغهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
سجادیان سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1388

کارفرما: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

خروجی طرح: 

نتیجه نهایی طرح ساخت دوباب گلخانه تحقیقاتی است که از آنها می توان برای کشت و پرورش انواع گیاهان تحقیقاتی که نیازمند به شرایط محیطی (دما، رطوبت و نور) خاص می باشند استفاده نمود.
اینگونه گلخانه ها توسط کاربران تخصصی کشاورزی همچون موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور یا دیگر موسسات زراعت و کشت گیاهان قابل استفاده و بهره برداری می باشد
.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ساخت و طراحی گلخانه تحقیقاتی مراغه هدف این طرح می باشد.
طرح ساخت و طراحی گلخانه تحقیقاتی مراغه که مراحل انجام این طرح شامل چند بخش عمده ذیل می باشد
:
ـ مرحله طراحی گلخانه که شامل طراحی سیستم های گرمایش و سرمایش زمستانه و تابستانه، سیستم روشنایی، سیستم رطوبت زنی و سیستم کنترل برای کنترل دما و رطوبت و نور گلخانه می باشد
.
ـ مرحله اجرای طرح و نصب اجزای سیستم های فوق الذکر
ـ مرحله بهره برداری و نظارت بر کارکرد گلخانه
در طراحی هر یک از سیستم های اشاره شده روش های مختلف اجرا مورد بررسی تیم تخصصی گروه قرار گرفت و شیوه های اجرایی زیر با توجه به نیاز کاربر پیشنهاد گردید
:
سیستم سرمایش
(cooling system) استفاده از کولرها آبی سلولزی و یا سیستم سرمایش تبخیری با روش کارکرد مشابه کولر
سیستم گرمایشی
(Heating system): کوره های هوای گرم و کانال کشی های لازم در داخل گلخانه
سیستم روشنایی
(lighting system) : استفاده از لامپ های جیوه و سدیم با ویژگی نور مورد نظر کاربر
سیستم کنترلی: استفاده از
PLC و سنسورهای مربوطه و کامپیوتر برای کنترل رطوبت، دما و نور در محدوده مورد نیاز کاربرو رسم نمودار تغییرات دمای داخل گلخانه + دو نوع کنترل اتوماتیک دستی در دو وضعیت زمستانه و تابستانه + تابلو برق مجهز به خازن و کنترل فاز.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):