برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی امکان جایگزینی راون کننده های سولفات فرو پودر گرافیتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: گروه ملی فولاد ایران

خروجی طرح: 

استفاده از دانش فنی در کارخانه های لوله سازی اهواز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
-
جایگزینی مواد روان کننده با یک ماده مناسب با دیدگاه فنی و اقتصادی
-
شناخت انواع روان کنندهای دمای بالا و روش انتخاب ماده مناسب
-
معرفی و آزمایش ماده جدید
مراحل و روش اجرایی عبارتند از:
-
گردآوری اطلاعات در رابطه با انواع روان کننده های دما بالا و نحوه انتخاب آنها با توجه به نوع فرآیند
آنالیز و آزمایش مواد موجود (گرافیت و سولفات آهن(
-
شناخت کلی فرآیند و پوکه سازی و تعیین استانداردهای اجرایی و معیار سنجش عملکرد روان کننده ها
-
تدوین روش مناسب جهت انتخاب روان کننده مناسب و آزمایش های مربوط به آن
-
تدوین دانش فنی روان کننده های دمای بالا
-
تولید یک نمونه مناسب
-
آزمایش عملیاتی ماده تولید شده
-
تدوین گزارش نهایی
تدوین دانش فنی، انتخاب و تهیه روان کننده های دمای بالا از نتایج طرح می باشد که قابلیت فروش این دانش را به شرکت های دیگر مهیا می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):