برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستگاه تثبیت کننده تغییرات ارتفاع آب (لیموگراف الکترونیکی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
ماجد سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح سهولت از دستگاه های «لیموگراف مکانیکی» است که واحدهای اطلاعات عملیات نظامی و واحدهای مطالعاتی آب و وزارت نیرو بتوانند از آن استفاده کنند.
در این طرح، طراحی یک دستگاه دارای حافظه الکترونیکی که قابلیت نمونه برداری و ثبت اتوماتیک ارتفاع آب در ساعات مختلف شبانه روز (قابل انتخاب) و برای مدت زمان های نسبتا طولانی (مثلا یک ماه) را دارد به انجام رسیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):