برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

غربالگری بیماری ها و مشکلات مختلف بهداشتی در دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی سال 1384گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی اطفال

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1385

کارفرما: معاونت امور مستضعفان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل به صورت نامه به اطلاع خانواده این دانش آموزان رسید و نامه ای مبنی بر ارجاع دانش آموز به متخصص مربوطه ارسال شد. این نتایج همچنین در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و با اجازه بنیاد در آرشیو مرکز رشد نیز وارد شد تا برای تحقیقات بعدی از آنها استفاده شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح:
هدف از این مطالعه غربالگری بیماری ها و مشکلات مختلف بهداشتی در دانش آموزان استان های مختلف کشور است. این دانش آموزان که وابسته به بنیاد مستضعفان هستند هر سال از تمام استان های کشور در این اردوها شرکت می کنند و در طی مراحلی مورد معاینات غربالگری، پزشکی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی و بهداشت دهان و دندان قرار می گیرند و فرم های مربوط به هر قسمت توسط کارشناس متخصص تکمیل می شود. این طرح یک مطالعه مقطعی است و اطلاعات ذی قیمتی را در مورد مشکلات بهداشتی مناطق و استان های مختلف کشور به دست می دهد و در برنامه ریزی طرح های مداخله ای، آموزشی و درمانی آتی می تواند موثر باشد
.
روش اجرا:
این طرح به صورت مقطعی
(Cross-Sectional) بر روی 2409 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در اردوی تابستانی بنیاد مستضعفان در سه منطقه لواسان، آبعلی و جماران در سال 1384 انجام شد.
نتایج:
مشکل شنوایی در
%1.1 از دانش آموزان - سابقه بیماری مزمن -%4.2 سابقه بیماری مزمن در خانواده -%21.3 شایع ترین شکایت طبی دانش آموزان (%4.2) مشکلات مرتبط به سر و گردن بوده است.
شایع ترین مشکلات بالینی یافت شده (
%7.9) مربوط به سر و گردن بوده است. شایع ترین مشکلات یافت شده عبارت بودند از گواتر، پدیکولوزیس سر، احتمال کم خونی و اختلالات مربوط به سیستم عصبی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):