برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارایه خدمات در زمینه نظارت و بازرسی عملکرد شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو در طرح فراخوان سیستم سوخت رسانی سال 85گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

ارائه گزارش های بازرسی تهیه شده از نمایندگی ها به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

بعضی از خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو در سالهای 1382 و 1384 در سیستم سوخت رسانی خود دچار نقص فنی بودند که این نقص در مواردی باعث آتش سوزی در خودروها می گردید. بر این اساس و با رویکرد بهبود کیفیت و رضایت مشتری، شرکت ایران خودرو برای اولین بار در صنعت خودروسازی کشور خودروهای تولیدی خود را جهت رفع نقص فنی فراخوان کرد
در این طرح بازرسان پژوهشکده طی برنامه و دوره های زمانی خاص، نمایندگی های مجری طرح را در تمامی استان های کشور در بیش از 100 شهر کشور مورد بازرسی قرار داده و گزارش های خود را جهت جمع بندی به پژوهشکده ارسال کردند. گزارش ها نشانگر وضعیت نمایندگی و کیفیت عملکرد آنها در طرح بود که شاخص های آن در آغاز پروژه با همکاری کارشناسان پژوهشکده و شرکت ایران خودرو انتخاب شده بود. گزارش ها پس از تهیه برای شرکت ایران خودرو ارسال می گردید و شرکت ایران خودرو عطف به گزارشات تهیه شده اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت طرح را انجام می داد و در پایان طرح، گزارش نهایی از عملکرد شبکه نمایندگی های پایلوت طرح فراخوان سیستم سوخت رسانی شرکت ایران خودرو تهیه شده و تحویل شرکت ایران خودرو گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):