برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح علمی کاربردی مسائل فرهنگی اجتماعی زنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: استانداری خراسان جنوبی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و ارائه به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

در جامعه ما متاسفانه زنان از ناامنی اجتماعی و روانی رنج می برند. آنها بیش از مردان در معرض خشونت های کلامی و فیزیکی قرار می گیرند که نتیجه طبیعی این وضعیت کم شدن دامنه مشارکت فرهنگی و اجتماعی آنان است. برای مقابله با این وضع باید اعتماد به نفس زنان را افزایش داد و قوانین را به گونه ای اصلاح و تغییر داد که بار حمایت کنندگی آن قوانین افزایش یابد و این امر محقق نمی شود مگر با ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی زنان
اهداف این طرح:
1. ارتقاء سطح آگاهی های زنان از طریق پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی آنان
2. فراهم کردن زمینه های مناسب برای آموزش و مشارکت زنان در مسائل فرهنگی و اجتماعی آنان در راستای بهره برداری کمی و کیفی از توانمندی های آنان
3. تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس
4. توانمندسازی زنان به منظور کسب مهارت های لازم برای تحکیم موقعیت آنان در خانواده
5. کمک به توسعه نیروی انسانی از طریق توانمند سازی خانواده با تاکید بر آموزش زنان در حوزه مهارت های فردی، اجتماعی، سلامت و بهداشت روانی
مراحل اجرای طرح:
1. افتتاحیه نشست علمی کاربردی مسائل فرهنگی اجتماعی زنان با حضور صاحب نظران
2. ارائه چهار مقاله برتر در این نشست و اعلام نتایج هیات داوران درخصوص رتبه اول تا چهارم
مرحله دوم:
1. گروه بندی افراد ثبت نام شده در پانل های تخصصی
2. آموزش به شیوه کارگاهی، با حضور آموزشگران و تسهیل گران
مرحله سوم:
1. پرسش و پاسخ
جمع بندی پانل های تخصصی با حضور کلیه افراد آموزش دیدهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):