برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقطه نظرات مربیان و مدیران مدارس راهنمایی شهرستان «اهواز» در مورد کمیت و کیفیت برنامه های تفریحی و فوق برنامه آموزش و پرورشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

طرح مزبور به منظور آگاهی از نقطه نظرات مربیان و مدیران مدارس راهنمایی در خصوص نقاط قوت و ضعف بعضی از جنبه های مهم گذران اوقات فراغت دانش آموزان و آشنایی با پاره ای از مشکلات و نارسایی های موجود در مدارس انجام شده است. جامعه مورد تحقیق از 45 نفر مربیان و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه که بر اساس روش نمونه گیری اتفاقی گزینش گردیده اند، تشکیل شده است. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: برنامه های تلویزیون، سینما، تئاتر، اردو، نماز جماعت، کتابخانه و فعالیت های پرورشی و ورزشی.ابزارهای به کار رفته در این تحقیق شامل یک پرسش نامه حاوی 17 سوال می باشد. از آنجایی که طرح مزبور یک طرح توصیفی است، برای تحلیل داده ها از فراوانی و درصد استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):