برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های گردشگری در نواحی ساحلی استان گیلانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خروجی طرح: 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سیاست گذاری فعالیت های گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل فعالیت های گردشگری از نتایج طرح استفاده می کنند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

طرح های توسعه ای در کنار سودمندی های متعدد اقتصادی و اجتماعی، در صورت عدم کنترل مناسب، ممکن است آثار مخربی در محیط زیست داشته باشند. طرح های گردشگری نیز ازاین قاعده مستثنا نیستند. یکی از جاذبه های گردشگری استان گیلان ناحیه ساحلی آن است که با توجه به سیاست گذاری های دولت در زمینه توسه فعالیت های گردشگری، متقاضیان زیادی این منطقه از کشور را برای سرمایه گذاری گردشگری انتخاب نموده اند. در این باره برای برخورد فعال به منظور اجتناب از تخریب های زیست محیطی احتمالی، طرح تحقیقاتی فوق در دستور کار قرار گرفت که ماحصل آن پیشنهاد رویکردهای مدیریتی و اجرای برخی از تمهیدات زیربنایی بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):