برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت انواع پمپ (پریکوت، کندانیست، مسکوئیت)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات

پژوهشگران: 
نادری محمدامین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: کشت و صنعت امیرکبیر

خروجی طرح: 

برای ساخت خارج از این دانش فنی استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح سعی شده است نقشه فنی، نقشه بازرسی، خواص مکانیکی و متالوژیکی قطعات، استخراج و تدوین شود. همچنین به اسکوپ بازرسی بر مبنای روش طراحی معکوس، ساخت و بازرسی حین ساخت توجه می شود. بازرسی شامل آنالیز جنس، خواص مکانیکی و متالورژیکی، بسته بندی و تلرانس های هندسی و ابعادی است. بدین لحاظ از استانداردهای فنی موجود بهره لازم حاصل شد. صرفه جوئی ارزی ناشی از نتایج این دانش فنی می تواند توجیه اقتصادی مناسبی به همراه داشته باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):