برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نگاهی به تبلیغات دشمن در طول 8 سال جنگ تحمیلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق کتابی با عنوان «هشت سال جنگ تبلیغاتی دشمن» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این بررسی توصیف روش های جنگ روانی و عملیات روانی عراق و استکبار جهانی بوده است. این طرح با روش اسنادی انجام پذیرفته و نتایج آن در سه فصل ارائه شده است. از جمله نتایج این بررسی این است که:
در مرحله اول جنگ، عراق با ترسیم چهره ای منفی از ایران تلاش برای فریب ایران، تلاش برای بی انگیز کردن ارتش و بی انگیزه کردن مردم در جنگ، تلاش در وارد کردن مردم و ارتش عراق به جنگ، قلب ماهیت جنگ، فریب در پیشنهاد صلح طلبی، زیر سوال بردن حامیان ایران، تبلیغ رابطه ایران با اسرائیل، تبلیغ رابطه ایران با آمریکا، تغییر جو تبلیغاتی عراق کوشیده است تا با استفاده از روش های جنگ روانی سرنوشت جنگ به نفع خود تغییر دهد.
فصل اول به بررسی مسائل روانی مرحله اول جنگ (از شروع تهاجم عراق به مرزهای ایران تا تاریخ 60/7/5)، فصل دوم به بررسی مسائل روانی مرحله دوم جنگ (از تاریخ 60/7/5 تا 61/4/23) و فصل سوم به بررسی روانی مرحله سوم جنگ (از تاریخ 61/4/23 تا پذیرش قطع نامه 598) پرداخته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):