برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بهترین شیوه های اصلاحی و تربیتی در برخورد با انحرافات اخلاقی در میان دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر «تهران»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
فردوسی طیبه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به نهادهای تربیتی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی و ارائه شیوه های موفق مختلفی است که توسط برخی از مربیان مدارس، برای انتخاب مناسب ترین شیوه توسط سایر مربیان به کار رفته است.
در این بررسی با استفاده از نمونه گیری تصادفی، جامعه نمونه از بین مدارس راهنمایی و دبیرستان ها انتخاب شده سپس پرسش نامه ها به ستادهای تربیتی این نمونه ها ارسال گردید که به روش پیمایشی انجام شده است، پس از مقدمه ای در خصوص نحوه اجرای طرح، ویژگی های نوجوانان، علل انحرافات، پیشگیری از انحرافات، درمان انحرافات یا شیوه های اصلاحی رفتار به بحث در مورد انواع انحرافات با توجه به تجربیات تربیتی مربیان پرداخته شده است. انحرافاتی که در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:
دزدی، تماشای ویدئو، شنیدن نوارهای مبتذل، رد و بدل کردن عکس های زننده، گرفتن دوست پسر، خودارضایی، همجنس بازی، روابط نامشروع که پس از تحلیل، نتایج در اختیار نهادهای تربیتی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):