برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: سازمان ملی جوانان استان سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

ـ تدوین گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در این تحقیق با توجه به شناخت مسائل عمده فراروی جوانان تدوین سند در جهت غلبه بر چالش ها با رویکردی ترکیبی که از بعد توجه به محتوا، نیل محور و از بعد ساخت آفرینی در مدیریت، جوان محور، از بعد روش های تخصصی ارتقایی و پرورش و از بعد اجرای فعالیت، مهندسی همزمان می باشد.
در این تحقیق در مرحله اول بررسی ادبیات موضوع در مرحله بعد جمع آوری اطلاعات و توصیف وضع موجود، در مرحله سوم پردازش داده ها و در مرحله چهارم تدوین سند نهایی بوده است. روش تحقیق اسنادی می باشد
.
در جهت رویارویی با چالش ها، ارتقاء و توانمندسازی جوانان، سند ساماندهی امور جوانان در سطح ملی و استانی تدوین گردید تا توانایی استفاده از پتانسیل های عظیم این گروه سنی در ارتقای توسعه همه جانبه کشور به کار گرفته شود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):