برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقد معرفت شناسی جدید از منظر سنت گرایانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: فلسفه

پژوهشگران: 
مهدیه امیررضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ تدوین گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف از این طرح بررسی انتقادهایی است که دیدگاه سنتی بر معرفت شناسی مدرن وارد می داند دیدگاه سنتی شامل دکترین و متد است. دکترین آن که نظام تعلیمات و آموزه های آن است شامل وجوه وجودشناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی می باشد. که ارتباطی تنگاتنگ و اندراجی با یکدیگر دارند.
در این طرح به بزرگان این مکتب ها یعنی رنه گنون، فریتوف شوان و سیدحسین نصر منحصر شده و تحقیق شامل دو بخش است که یکی به معرفت شناسی جدید و دیگری به توضیح موضع سنت گرایان درباره معرفت می پردازد، روش به کار گرفته شده در این تحقیق اسنادی می باشد
.
از نتایج این تحقیق با مراجعه به مباحث وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناسی از دیدگاه سنت گرایان می توان به این نکته پی برد که اساسا مکتب سنت گرایی علم جدید یا به تعبیری دیگر با تجددگرایی از جهت مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی تفاوت بنیادین دارند. همچنین در هدف علم، موضوع، ابزار و متعلق شناسایی دیدگاهی به کلی مغایر با دیدگاه متجددین مغایرت دارد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):