برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و امکان سنجی به کاربری LED های پرنور و نورسنجی آن ها در چراغ های دیودیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک کاربردی

پژوهشگران: 
حجاز کامران (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی و چراغ دیودی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به نیازی که به لامپ های کم مصرف با بهره وری بالا و صرفه جویی انرژی در مصارف گوناگون وجود دارد و همچنین سازگاری این سیستم با محیط زیست که از دورانداختن تعداد زیادی باطری جلوگیری می کند اجرای این طرح ضروری به نظر رسید. چراغ های ویترینی، صرفه جویی بسیار قابل توجهی را در مصرف برق مغازه ها و شبکه برق سراسری به خصوص در ساعات اوج مصرف دارد و نوع کوچک آن مصرف باطری در صرفه جویی دارد. در این طرح تعدادی از انواع لامپ های کم مصرف و پرنور (متشکل از (super bright LED) با مصرف انرژی الکتریکی کم و عمر تقریبا بی نهایت برای استفاده در چراغ قوه ها و چراغ های معدن، لامپ های ویترینی و... طراحی و نمونه هایی از چراغ قوه های دستی و کلاهی به صورت قابل شارژ مجدد و لامپ های ویترینی ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):