مشخصات

عنوان:

طراحی، فروش و نصب و راهاندازی سیستم نمایش میزان سرعت حفاری و اندازه عمق گودال بر روی یکی از دریل های حفاری در مجتمع معدنی و صنعتی چادرملوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
فرزانه علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح بوسیله یک دورسنج دقیق با خصوصیاتی خاص و یک میکروکامپیوتر، عمق و میزان حفاری در زمانی مشخص تعیین می گردد.
دورسنج و کلید مربوط به فشار هوای سرمته، اطلاعات مورد نیاز را به میکروکامپیوتر ارسال نموده و میکروکامپیوتر ضمن تحلیل اطلاعات، بر اساس منطق برنامه ریزی شده میزان حفاری و عمق حفاری در زمان مشخص را تعیین می کند. پس از آن اطلاعات بر روی مانیتور تعبیه شده و در داخل کابین، نمایش داده شده همچنین در حافظه میکروکامپیوتر ثبت می گردد. میکروکامپیوتر توسط یک کابل
PC متصل شده و توسط نرم افزار تمامی اطلاعات برای زمان مشخص از حافظه میکروکامپیوتر به PC منتقل می گردد و قابلیت نمایش و تحلیل اطلاعات وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):