برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه زعفران با تاکید بر رویکرد اقتصاد هزینه مبادلهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
امیری هادی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف این تحقیق ضمن بررسی رویکردهای مختلف به نقش هزینه های مبادله در رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرایند جهانی شدن گرایش هزینه مبادله به ایجاد و تحلیل شاخص های رقابت پذیری را ارائه می دهد. علاوه بر این با استفاده از این رویکرد به مطالعه موردی هزینه های مبادله زنجیره عرضه زعفران و کشمش و ارتباط آن با رقابت پذیری این محصولات در بازارهای جهانی پرداخته است.
این تحقیق در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول بیشتر مطالعات کتابخانه ای بوده و مراحل دوم و سوم تلفیقی از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است
.
نتایج طرح در سطح کلان نشان می دهد که رقابت پذیری ملی چیزی جز بسترهای مناسب برای رقابت پذیری زنجیره های عرضه نیست. بنابراین محیط مناسب برای رقابت پذیری دائما و در تناسب با نیازهای زنجیره هایی عرضه متحول می شود. این مهم به اصلاح و کامل شدن شاخص های رقابت پذیری مرسوم یاری می رساند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):