برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عقبه دشمن بر دشمنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در اختیار ارگان های نظامی قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف طرح شناخت دقیق و نقاط ضعف و قوت دشمن بود تا با برنامه ریزی تبلیغاتی روی این ابعاد از سویی در نظامیان عراقی شناخت های لازم ایجاد شود و از سوی دیگر با برخوردهای حساب شده با عواطف و انگیزه های آن ها در آنان تعارض ایجاد کرده، انگیزه آن ها را نسبت به نبرد هرچه بیش تر کاهش داده و با هدایت خشم و نفرت نشات گرفته از تعارضات درونی نظامیان عراقی به سوی حزب بعث عراق، عملا از نظامیان عراقی به عنوان مهره ای در جهت ضربه زدن به نظام بعثی استفاده شود.
در این تحقیق، با استفاده از روش پیمایشی، اطلاعات مورد نیاز به دست آمده است. نتایج این تحقیق در 3 بخش تنظیم گردیده که در بخش اول فساد اخلاقی وابستگان حزب بعث عراق، در بخش دوم فساد محیط عراق و در بخش سوم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):